Referenties

 • Poptaslot  te Marsum; restauratie deurbeslag
 • Batavialand; Leermeester-smid, diverse projecten
 • Slot Schaesberg te Landgraaf;  diverse projecten
 • International Welding Institute Uganda; Opzet lesprogramma en advies
 • NGK/SVS; docent smeden
 • Deltion College Zwolle; docent lastechniek
 • Sint Michaélsgilde Zwolle;  Erelid
 • BFS airflow Research te Dronten;  diverse lastechnische projecten
 • Stichting erkende restauratiekwaliteit Monumentenzorg;  comparant uitvoeringsrichtlijn
 • Koggewerf te Kampen; vrijwillig adviseur Smederij/smeedwerk
 • Sluis Cigar Machinery te Kampen;  montage/lastechniek
 • Peters automobiel restauratie te Kampen; diverse restauraties
 • Stichting ZM. Bonaire: diverse reconstructies restauratie
 • M3H Architecten: project Biolume i.s.m. Teresa van Dongen
 • Kuperus & Gardenier : diverse projecten
 • Fotografie en webdesign Orange fotografie